Entity in Charge of Maintenance

Rozporządzenie wykonawcze "Entity in Charge of Maintenance" nie tylko zapewnia większą przejrzystość i lepszą interoperacyjność na obszarze europejskim, ale również stanowi zasadniczy zestaw przepisów służących zwiększeniu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Klienci na całym świecie zaufali naszym rozwiązaniom programowym
ÖBB CFL DB Cargo

ECM Zarządzanie dla kolei

ECM (EU) 2019/779

ECM – podmiot odpowiedzialny za utrzymanie – odgrywa ważną rolę w europejskim systemie transportu kolejowego. W ewidencji taboru każdy pojazd ma przypisanego kierownika utrzymania. Osoba ta jest odpowiedzialna za wdrożenie systemu utrzymania, który zapewnia bezpieczny stan eksploatacyjny pojazdu kolejowego, a tym samym zasadniczo przyczynia się do bezpieczeństwa kolei.

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem ECM należy jasno określić zakres odpowiedzialności i uregulować procesy w przedsiębiorstwie. W ramach ECM pojawiają się różne role, a mianowicie:

  • ECM 1: Funkcja zarządzania
  • ECM 2: Funkcja rozwoju utrzymania ruchu
  • ECM 3: Funkcja zarządzania flotą
  • ECM 4: Funkcja dostarczania konserwacji

ECM Railway

Zgodność ECM

Zapewnienie zgodności z ECM wiąże się z dużą ilością dokumentacji i komunikacji – nie zawsze wewnętrznej, ale także z partnerami zewnętrznymi.

Dzięki naszym modułowym, standardowym produktom oprogramowania Rail Solutions to już przeszłość. Nasze portfolio wspiera menedżerów ECM 2, ECM 3 i ECM 4 w spełnianiu wytycznych ECM. Niezależnie od tego, czy chodzi o zgodność z procesami, dokumentację związaną z pojazdami, czy też centralne przechowywanie strategii i specyfikacji utrzymania ruchu, dzięki naszym produktom programowym są Państwo idealnie przygotowani do spełnienia wymagań ECM.

Jednym z zadań naszych ekspertów kolejowych jest zajmowanie się standardami i wytycznymi w międzynarodowym środowisku kolejowym, tak aby nasze rozwiązania kolejowe mogły być na nich oparte, a nasi klienci mogli być optymalnie obsługiwani. Jesteśmy do dyspozycji naszych klientów jako kompetentny partner, nie tylko w przypadku działań optymalizacyjnych w organizacji, ale również w przypadku pytań dotyczących wymogów prawnych.

Przejdź do produktów

Zgodność z ECM?
Umożliwiamy to i pomożemy Ci w tym.

Zaprojektowaliśmy nasze rozwiązania w zakresie oprogramowania, aby wspierać odpowiednich interesariuszy w przestrzeganiu rozporządzenia ECM. Nasi eksperci chętnie doradzą Ci we wszystkich aspektach zgodności z ECM i pokażą, jak nasze oprogramowanie może Ci pomóc.

Konformität mit Standards

Rozwiązanie ECM od BOOM

Dzięki naszym rozwiązaniom Boom Rail Solutions stawiamy sobie za cel wspieranie przedsiębiorstw w spełnianiu wymogów rozporządzenia ECM. W ten sposób ukierunkowujemy się na role ECM 2, ECM 3 i ECM 4 oraz oferujemy im odpowiednie funkcjonalności w naszym oprogramowaniu.

Zgodność z ECM 2

Rail Engineering wspiera proces procedury homologacyjnej oraz wspiera administrowanie, utrzymywanie i dokumentowanie specyfikacji technicznych serii pojazdów i komponentów.
Zarówno pojazdy jak i komponenty mogą być mapowane w strukturach komponentów i zarządzane jako „elementy do utrzymania” – na jakim poziomie szczegółowości zdecydujesz. Dzięki interfejsom do poziomów ECM 3 i ECM 4 umożliwiamy kompleksowy wgląd w pojazd.

Przejdź do produktu

Rail Engineering wspiera

Fahrzeugkonfiguration Icon
Konfiguracja pojazdu

W Rail Engineering opracowywujesz i zarządzasz konstrukcjami pojazdów i komponentów zgodnie z normami - poziom szczegółowości jest w Twoich rękach.

Nutzungsinformation Icon
Informacje o użytkowaniu

Ograniczenia użytkowania mogą być przypisane do poszczególnych pojazdów lub serii pojazdów, które są przesyłane do EVUs wraz z plikiem pojazdu.

Instandhaltungsvorgaben Icon
Specyfikacje dotyczące konserwacji

Dla każdej serii pojazdów i części prowadzona jest dokumentacja techniczna. Opisuje on wymagane plany utrzymania, jak również środki techniczne i działania w zakresie utrzymania, obsługi i naprawy pojazdów lub ich części.
Specyfikacje ECM2, w tym ewentualne listy kontrolne są zarządzane centralnie i przekazywane do ECM3 i ECM4 za pośrednictwem procedury udostępniania i rozpowszechniania.

Fahrzeugakte Icon
Identyfikowalność / Dokumentacja

Dokumentacja dotycząca pojazdu szynowego łączy się w tzw. biografię zasobu, która oprócz historii utrzymania zawiera również wszystkie zdarzenia związane z pojazdem szynowym w trakcie jego cyklu życia.
Katalogi kodów uszkodzeń służą osiągnięciu jednolitej struktury informacyjnej dla technicznie kwalifikowanego zapisu i kategoryzacji raportów technicznych i operacyjnych.

Sicherheitskritische Bauteile Icon
Komponenty krytyczne dla bezpieczeństwa

W dokumentacji technicznej szczególny nacisk położono na elementy serii komponentów o znaczeniu dla bezpieczeństwa. Rozwiązania dla kolei umożliwiają ciągłą kontrolę i ustrukturyzowany dalszy rozwój komponentów istotnych dla bezpieczeństwa.

Kompetenzen Icon
Zarządzanie kompetencjami

Oprogramowanie pozwala na zarządzanie danymi głównymi, które obejmują nie tylko dane pojazdów, ale także kwalifikacje i szkolenia pracowników przechowywane w systemie. Można dodać wymagane kwalifikacje dla każdego procesu utrzymania.

Kennzahlen Icon
Oceny

Tablica główna(Dashboard) zapewnia pożądany przegląd floty pojazdów. Ponadto połączone wykorzystanie Rail Asset i Rail Workshop umożliwia ocenę danych o ruchu (raporty o uszkodzeniach, utrzymanie, listy kontrolne, czujniki) na poziomie serii.

Fahrzeugupdate Icon
Nadchodzące:
Testy i modyfikacje

Planowanie, inicjowanie, realizacja i ocena badań technicznych serii pojazdów lub części są odwzorowane w sposób uporządkowany. Wyniki testów są dostępne jako baza danych dla kolejnych modyfikacji lub konwersji i mogą być przeniesione w całości lub w części na pojazdy w celu wdrożenia do produkcji seryjnej.

Zgodność z ECM
Inżynieria pojazdowa
Funkcjonalność produktu
image

Zgodność – ECM 3

Dzięki Rail Asset osoby odpowiedzialne za ECM 3 korzystają z ciągłej, kompletnej dokumentacji dotyczącej wszystkich aspektów pojazdu szynowego, którą można wywołać za pomocą jednego przycisku. Dzięki Rail Asset masz zawsze wgląd w nadchodzące terminy przeglądów, ale także w wykryte w pojeździe usterki i możesz dzięki temu odpowiednio wcześnie wysłać swoje pojazdy szynowe na przegląd. Oprogramowanie posiada również interfejsy do poziomów ECM 2 i ECM 4, co zwiększa przejrzystość.

Przejdź do produktu

Rail Asset wspiera

Instandhaltungsplanung Icon
Planowanie konserwacji

Rail Asset skupia się na pojeździe szynowym i jego komponentach. Obejmuje to również zarządzanie i monitorowanie elementów krytycznych dla bezpieczeństwa. Dzięki przechowywaniu danych głównych i ruchowych można wyciągnąć wnioski dotyczące przyszłych wymagań w zakresie konserwacji, a tym samym odpowiednio wcześnie uruchomić warsztaty.
Połączenie w sieć i udostępnienie danych z czujników na poziomie pojazdu i komponentów daje osobom odpowiedzialnym jeszcze lepszy wgląd w stan zasobów.

Instandhaltungsvorgaben Icon
Specyfikacje dotyczące konserwacji

Osoby odpowiedzialne mogą zarządzać w systemie Rail Asset zarówno zgłoszeniami dotyczącymi utrzymania (prewencyjnymi i korekcyjnymi), jak i rodzajami utrzymania według specyfikacji producenta. Informacje te mogą być następnie udostępnione warsztatowi w momencie składania zamówienia.

Fahrzeugakte Icon
Identyfikacja / Dokumentacja

Wszystkie przeprowadzone czynności konserwacyjne są zapisywane w biografii zasobu w celu ich śledzenia (naprawy, modyfikacje itp.). Oprócz działań związanych z utrzymaniem, zarządza się i dokumentuje dane dotyczące wydajności pojazdów szynowych i ich elementów. W ten sposób w biografii zasobu odwzorowany jest cały cykl życia pojazdu.

Radsatzmanagement Icon
Zarządzanie zestawem kołowym(Wheelset Management)

Moduł Wheelset Management jest dodatkiem do Rail Asset, który profesjonalnie i zgodnie z normami (EN 15313) monitoruje, zarządza i dokumentuje zestawy kołowe. Dzięki partnerstwu NextSense GmbH i Boom Software korzystasz z predykcyjnego zarządzania zestawem kołowym, które wspiera Cię w planowaniu i eliminuje wyzwania w zarządzaniu zestawem kołowym.

Nutzungsinformation Icon
Informacje o użytkowaniu

Użytkownicy mogą zarządzać i monitorować ograniczenia użytkowania przypisane do pojazdu.

Kompetenzen Icon
Zarządzanie kompetencjami

Warsztaty wraz z ich certyfikacją są tworzone w danych głównych, którymi można zarządzać. Przy zlecaniu działań konserwacyjnych można zlecić to zadanie właściwemu warsztatowi z odpowiednimi kwalifikacjami.

Betriebsbereiter Zug Icon
Dopuszczenie do eksploatacji i ponowne przyjęcie do eksploatacji

Poprzez połączenie Rail Asset z Rail Workshop lub poprzez zintegrowany portal warsztatowy można za pomocą jednego przycisku przesyłać zlecenia i związaną z nimi dokumentację wraz z dopuszczeniem do eksploatacji.

Kennzahlen Icon
Oceny

Funkcjonalność tablicy glównej i oceny na poziomie serii zapewniają pożądany przegląd do dalszego planowania.

Zgodność z ECM
zarządzanie pojazdami
Funkcjonalność produktu
image

Zgodność ECM 4

Dzięki Rail Workshop stworzyliśmy oprogramowanie, które wspiera warsztaty w całym procesie warsztatowym i tym samym wnosi istotny wkład w zgodność z ECM 4. Od planowania i wykonania, do dopuszczenia do eksploatacji, wszystko jest starannie udokumentowane i obsługiwane zgodnie ze specyfikacją konserwacji ECM 2.

Przejdź do produktu

Wsparcie Rail Workshop

Instandhaltungsvorgaben Icon
Specyfikacje dotyczące konserwacji

Wraz z cyfrowym potwierdzeniem zlecenia warsztat otrzymuje również zalecane specyfikacje utrzymania ruchu zgodnie z ECM2 (procesy robocze, plany pracy, listy kontrolne, części zamienne, narzędzia i kwalifikacje). Specyfikacje te są udostępniane serwisantom na ich urządzeniach końcowych, dzięki czemu mogą oni przetwarzać zlecenia zgodnie ze specyfikacjami.

Ressourcenplanung Icon
Zarządzanie zasobami

Rail Workshop to narzędzie do planowania, które znacznie zwiększa efektywność w firmie. Oferuje możliwość administrowania, planowania i przydzielania zasobów zgodnie z zamówieniem klienta i zgodnie ze specyfikacją ECM2. Funkcje takie jak graficzne rozmieszczenie na planach przydziału torów lub interfejsy do urządzeń pomiarowych stanowią tu dalsze wsparcie.

Konfiguration Icon
Zarządzanie sprzętem operacyjnym

Dzięki rozwiązaniom Boom Software zarządzasz nie tylko pojazdami i ich elementami, ale także sprzętem operacyjnym firmy. Obejmuje to nie tylko planowanie zasobów, ale także monitorowanie i kontrolę utrzymania ruchu.

Mobile Instandhaltung Icon
Mobilna konserwacja

Niezależnie od tego, gdzie wykonywane są czynności serwisowe - na terenie fabryki czy na torach - serwisanci realizują zlecenia w ruchu i przy wsparciu cyfrowych list kontrolnych.

Fahrzeugakte Icon
Identyfikacja / Dokumentacja

Rail Workshop umożliwia prostą i kompletną dokumentację, z jednej strony przez techników dokumentujących swoje czynności na urządzeniach mobilnych, a z drugiej strony przez interfejsy do dowolnych urządzeń pomiarowych, dzięki czemu zmierzone wartości są bezpośrednio przypisywane do pojazdu w zleceniu.
Aby zapewnić spójną i kompletną dokumentację, oprogramowanie oferuje integrację list kontrolnych dla poszczególnych procesów roboczych.

Kompetenzen Icon
Zarządzanie kompetencjami

Niektóre czynności konserwacyjne wymagają określonych kompetencji. Kompetencje te są zarządzane w danych podstawowych personelu. Planowanie personelu na zlecenie jest dzięki Rail Workshop znacznie ułatwione dla kierownika warsztatu, ponieważ może on zobaczyć kwalifikacje poszczególnych pracowników w rozwiązaniu programowym i w ten sposób przyporządkować odpowiednie i dostępne zasoby do zleceń.

Betriebsbereiter Zug Icon
Wydanie operacyjne

Ponieważ dokumentacja jest cyfrowa, wszystkie informacje są podsumowywane w jednym pliku i wysyłane do klienta wraz z wydaniem operacyjnym.

Kennzahlen Icon
Oceny

Wizualizacja obciążenia i postępu prac jest możliwa dzięki monitorowi warsztatowemu.
Sama wydajność warsztatu może być monitorowana poprzez dashboard(kokpit) i funkcje oceny.

Zgodność z ECM
zarządzanie warsztatem
Funkcjonalność produktu
image

Webinarium na temat zgodności z ECM

Aby dowiedzieć się więcej o rozporządzeniu ECM z różnych perspektyw, obejrzyj nagranie naszego webinarium z serii RailVoice.

Normy w środowisku kolejowym

Nie tylko jesteśmy na bieżąco z normami i standardami w branży kolejowej, ale także z naszymi produktami programowymi. W ten sposób gwarantujemy, że nasze rozwiązania spełniają odpowiednie normy.
Dzięki temu Boom jest idealnym partnerem we wszystkich kwestiach związanych z oprogramowaniem floty kolejowej.

Nasi eksperci od kolei chętnie pomogą Ci zrobić kolejny krok w kierunku zgodności z ECM.

Kontakt

Funkcje ECM i ich odpowiedzialność

ECM 1
Funkcja zarządzania

Za wdrożenie systemu utrzymania odpowiada funkcja zarządzania (ECM 1). Podstawowym zadaniem ECM jest nadzorowanie i koordynowanie funkcji od ECM 2 do ECM 4.

Rola ECM 1 jest pełniona wyłącznie wewnętrznie, choć nie wyklucza się wsparcia ze strony podmiotów zewnętrznych.

1
ECM 2
Funkcja rozwoju

Zasadniczo funkcja rozwoju utrzymania jest odpowiedzialna za tworzenie i modyfikację specyfikacji utrzymania. Funkcja ta zarządza również danymi dotyczącymi utrzymania pojazdu szynowego. Odpowiada również za zgodność z normami i wymogami prawnymi.

2
ECM 3
Zarządzanie flotą

Rolą kierownika ECM 3 jest zarządzanie zawieszeniem taboru do utrzymania. ECM 3 jest odpowiedzialny za złożenie zamówienia i późniejsze ponowne uruchomienie.

Ponowne dopuszczenie pojazdu do ruchu obejmuje również działania kontrolne u dostawcy usług serwisowych. Wybór odpowiedniego warsztatu leży również w rękach osoby odpowiedzialnej za ECM 3. Musi on dopilnować, aby do użytku oddawane były wyłącznie warsztaty posiadające certyfikat ECM.

3
ECM 4
Funkcja dostawy

ECM 4 odnosi się do warsztatów z odpowiednim certyfikatem ECM. Warsztaty są odpowiedzialne za przeprowadzanie konserwacji pojazdów szynowych. Czyniąc to, muszą zapewnić zgodność z odpowiednimi specyfikacjami ECM 2. W ramach kontroli warsztat musi przedstawić dokumentację utrzymania ruchu, w tym dokumenty dopuszczenia do eksploatacji.

4

Za wdrożenie systemu utrzymania odpowiada funkcja zarządzania (ECM 1). Podstawowym zadaniem ECM jest nadzorowanie i koordynowanie funkcji od ECM 2 do ECM 4.

Rola ECM 1 jest pełniona wyłącznie wewnętrznie, choć nie wyklucza się wsparcia ze strony podmiotów zewnętrznych.

Zasadniczo funkcja rozwoju utrzymania jest odpowiedzialna za tworzenie i modyfikację specyfikacji utrzymania. Funkcja ta zarządza również danymi dotyczącymi utrzymania pojazdu szynowego. Odpowiada również za zgodność z normami i wymogami prawnymi.

Rolą kierownika ECM 3 jest zarządzanie zawieszeniem taboru do utrzymania. ECM 3 jest odpowiedzialny za złożenie zamówienia i późniejsze ponowne uruchomienie.

Ponowne dopuszczenie pojazdu do ruchu obejmuje również działania kontrolne u dostawcy usług serwisowych. Wybór odpowiedniego warsztatu leży również w rękach osoby odpowiedzialnej za ECM 3. Musi on dopilnować, aby do użytku oddawane były wyłącznie warsztaty posiadające certyfikat ECM.

ECM 4 odnosi się do warsztatów z odpowiednim certyfikatem ECM. Warsztaty są odpowiedzialne za przeprowadzanie konserwacji pojazdów szynowych. Czyniąc to, muszą zapewnić zgodność z odpowiednimi specyfikacjami ECM 2. W ramach kontroli warsztat musi przedstawić dokumentację utrzymania ruchu, w tym dokumenty dopuszczenia do eksploatacji.